Videoprezentácie

Pozrite si videoprezentácie, ktoré vám umožnia jednoducho a za pár minút lepšie pochopiť službu Business Process Reingeneering a jej prínosy pre vašu organizáciu.

 

 

V úvodnom videu vám predstavujeme službu Business Process Reingeneering - Reinžiniering podnikových procesov, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Oboznámte sa s priebehom reinžinieringu, jeho jednotlivými fázami, priebehom realizácie a dozviete sa, čo môžete využitím BPR získať.

 

Pozrite si prípadovú štúdiu BPR, ktorú sme realizovali v IT spoločnosti. Prípadová štúdia je zameraná na reinžiniering procesu manažment incidentov. Uvidíte podrobný priebeh našej práce, využitie softvérových nástrojov a návrhy na zlepšenie chodu spoločnosti. Vďaka našej spolupráci IT spoločnosť implementovala nami navrhnuté zmeny a dosiahla požadované prínosy.

Home Videoprezentácie