Overenie

Monitorovanie cieľových oblastí,

výkonnosť organizácie,

výkonnosť procesov,

výkonnosť IT systémov.

 

Naše rady vám pomôžu k úspechu len vtedy, ak sa účinne uvedú do praxe. O ich úspechu vás presvedčíme výsledkami monitorovania cieľových oblastí po implementácii navrhovaných zmien. Overenie prebieha meraním výkonnosti organizácie, procesov a informačných systémov. Monitorovaním identifikujeme a kvantifikujeme zlepšenia cieľových oblastí. Vyhodnotením fázy overenia celý proces reinžinieringu ukončíme.