Etapy realizácie

Naša spoločnosť realizuje reinžiniering podnikových procesov v niekoľkých fázach:

Na začiatku vypracujeme stratégiu, v ktorej spoločne definujeme požadované ciele a naplánujeme priebeh reinžinieringu. V ďalších krokoch zrealizujeme mapovanie procesov a analýzu súčasného stavu organizácie. Identifikujeme úzke miesta a navrhneme optimálny cieľový stav a spôsob jeho dosiahnutia. V prípade záujmu spolupracujeme pri overovaní dosiahnutých cieľov.

Čo jednotlivé fázy znamenajú a ako Vám môžu pomôcť?

BPR_fazy_obrazok

 

 

Home Etapy realizácie