Analýza

Počas analýzy procesov zhodnocujeme súčasný stav procesov a kvantifikujeme ich z pohľadu dĺžky trvania, nákladov, ľudských a technických zdrojov, informačných systémov a podobne. Pomocou simulácie analyzujeme výkonnosť jednotlivých procesov a identifikujeme ich úzke miesta.

Výstupom analýzy je dokument Zhodnotenie súčasného stavu. Obsahuje analýzu súčasného stavu a úrovne riadenia procesov organizácie.

 

Analýza

Zhodnotenie súčasného stavu,

kvantifikácia procesov,

simulácia procesov,

analýza výkonnosti procesov,

identifikácia úzkych miest.