Mapovanie

Spoznávame a zaznamenávame hlavné (core business) a vedľajšie procesy. Vo fáze mapovania procesov vypracujeme detailný procesný model, ktorý je základom pre nasledujúcu analýzu a nastavenie nových pravidiel fungovania organizácie. V tejto fáze spoznávame a zaznamenávame hlavné, manažérske a podporné procesy. Výstupom mapovania procesov je procesná mapa organizácie. Detailne zmapované procesy sú spracované softvérovým nástrojom vo forme diagramov, ktoré sú využité v ďalších fázach reinžinieringu.

 

Procesný model:

detailné mapovanie skutočného stavu.

 

Základ pre analýzu procesov:

hlavné procesy,

manažérske procesy

podporné procesy.