Optimalizácia

Zámerom optimalizácie procesov je navrhnúť riešenie cieľového stavu a možností na zlepšenie problematických oblastí organizácie:

 

interpretácia výsledkov analýzy súčasného stavu,

identifikácia oblastí na zlepšenie podľa definovaného cieľa,

definovanie návrhov na zlepšenie

overenie a zhodnotenie návrhov (simulácia).

Home Etapy realizácie Optimalizácia