Softvérové modelovacie nástroje

Pri mapovaní, analýze, optimalizácii a overení využívame sadu softvérových modelovacích nástrojov ARIS Platform. Vďaka softvérovej podpore dokážeme parametre rôznych variantov kvantifikovať a objektívne porovnať.

ARIS Business Architect používame na vytváranie, analýzu, riadenie a administráciu procesov organizácie.

Na definovanie úzkych miest, chýb v procesnom postupe a modelovanie návrhov na zlepšenie a zníženie rizík procesu využívame širokú škálu možností architektúry ARIS Business Simulator.

Home BPR pre ICT Softvérové modelovacie nástroje