Služba BPR

BPR – Business Process Reengineering alebo reinžiniering podnikových procesov je spôsob ako organizácie menia svoje procesy pre dosiahnutie vyššej efektivity a produktivity.

Spoločnosť ŽP Informatika poskytuje služby BPR podľa individuálnych potrieb zákazníka. Súčasťou Business Process Reengineering  je definovanie cieľov zákazníka a spôsobu ich dosiahnutia, určenie kvantifikátorov a vypracovanie analýz. Zahŕňa aj optimalizáciu podnikových procesov a podporu pri implementácii navrhnutých zmien až po monitorovanie prínosov BPR.

Náš tím skúsených odborníkov využíva pri realizácii BPR sadu softvérových modelovacích nástrojov, ktoré Business Process Reengineering zjednodušujú a pomáhajú procesy kvantifikovať a simulovať. Našou snahou je prispôsobiť reinžiniering podnikových procesov cieľom zákazníka a zamerať sa na jeho individuálne potreby.

Home Služba BPR