Komu je BPR určený?

BPR je určený najmä pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov, ktoré pracujú s veľkým množstvom informácií, s veľkým množstvom vykonávaných činností a zložitejšími procesmi.

Služba je určená všetkým organizáciám s potrebou zlepšovania procesov organizácie a ich riadenia – organizáciám, ktoré majú záujem o:

zásadné systémové zmeny,

zefektívnenie finančných tokov,

reštrukturalizáciu organizačnej schémy,

poradenstvo pri výbere vhodného IT riešenia,

odhalenie problematických miest v spoločnosti,

zvýšenie spoľahlivosti a produktivity organizácie,

optimalizáciu riadenia a organizovania spoločnosti,

návrh na zlepšenie kritických procesov organizácie,

definovanie odporúčaní pre zvýšenie výkonnosti,

systematizáciu práce s dokumentmi a firemnou agendou,

analýzu rozdelenia fondu pracovného času zamestnancov.

Home Služba BPR Komu je BPR určený?