Implementácia

Na základe výsledkov analýzy, optimalizácie a vyplývajúcich konkrétnych odporúčaní je vypracovaný implementačný plán na realizáciu navrhnutých zmien pre cieľové oblasti.

Cieľové oblasti:

zmena organizačnej štruktúry,

zmena firemných procesov,

zmena IT systémov.

 

Implementácia

Implementačný plán,

realizácia navrhnutých zmien:

organizačnej štruktúry,

firemných procesov,

IT systémov,

komplexná podpora.

 

Implementácia je zameraná najmä na zmeny organizačnej štruktúry, firemných procesov a informačných systémov. Výsledkom implementácie sú Realizované zmeny ako, napríklad, vznik nových alebo zmena existujúcich procesov, zmena požiadaviek na ľudské a technické zdroje, nákup nového alebo úprava existujúceho informačného systému alebo zmena systému riadenia organizácie. Pri uvádzaní zmien do praxe poskytneme kľúčovým zamestnancom komplexnú podporu a poradenstvo, aby zavedenie zmien prebehlo čo najefektívnejšie.

 

Home Etapy realizácie Implementácia