Cieľové oblasti

Čo vám BPR prinesie a čo od neho môžete očakávať?

Cielenou a systematickou analýzou odhalíme problematické miesta vašej organizácie a spoločne získame prehľad o reálnom stave vašich procesov. Zameriavame sa na informačnú podporu procesov, prácu s dokumentmi alebo firemnou agendou.

Odporučíme vám spôsob optimalizácie kritických procesov, čím vytvoríme priestor na zavedenie systémových zmien akou je napríklad zmena organizačnej štruktúry.

Implementáciou zmien dosiahneme zvýšenie spoľahlivosti a produktivity vašej organizácie, napríklad zefektívnením finančných tokov alebo systematizáciou práce.

 

Cieľové oblasti

Odhalenie problematických miest organizácie,

prehľad o reálnom stave procesov,

optimalizácia firemných procesov,

významné systémové zmeny,

zvýšenie spoľahlivosti a produktivity organizácie.

Home Služba BPR Cieľové oblasti